Ta strona obsługuje pliki cookies. Jeżeli nadal chcesz korzystać z serwisu, musisz wyrazić na to zgodę. Możesz również zmienić ustawienia dotyczące cookies. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą polityką cookies.

Akceptuje cookies

Intranet by webBOX
wersja mobilna strony

RSI specjalizuje się w rozwiązaniach intranetowych. Intranet by webBOX to elastyczny System Intranetowo-Ekstranetowy w gotowym do wdrożenia pakiecie standardowych modułów. Intranet zapewnia komunikację, zarządzanie dokumentami, zarządzanie urlopami, zasobami ludzkimi oraz innymi. Oferujemy w pełni funkcjonalną wersje demo intranetu. RSI wykonuje także dedykowane oprogramowanie na zamówienie, wdraża portale korporacyjne oraz extranety.
Case studiesCase studies
Intranet w ROCHE Polska

Firma RSI internet zakończyła projekt intranetu dla polskiego oddziału koncernu Roche, jednej z największych na świecie firm farmaceutycznych. Z intranetu korzysta ponad 300 pracowników firmy.
Szczególnie Roche Polska, światowy lider wśród firm farmaceutycznych

Od 2003 roku realizujemy i rozwijamy projekt systemu intranetowego w Roche, jednej z największych na świecie firm farmaceutycznych. Z intranetu korzysta ponad 300 pracowników firmy. Szczególnie rozbudowane są sekcje komunikacyjne i operacyjne.

RSI odpowiedzialna jest za kompleksową obsługę projektu, od przeprowadzenia analizy przedwdrożeniowej, przez zaprojektowanie i implementację modułów funkcjonalnych, po szkolenie pracowników we wszystkich grupach użytkowników. Projekt powstał w oparciu o system INTRANET by webBOX.

Prace nad wersją 1.0 intranetu w Roche Polska zakończyły się pod koniec 2004 roku. We wrześniu 2005 przeprowadziliśmy upgrade intranetu do wersji 2.0. Dzisiaj projekt rozbudowywany jest o kolejne moduły i funkcjonalności.

 
  GŁÓWNE MODUŁY SYSTEMU TO:
 • KORPORACYJNY PORTAL INTRANETOWY
 • Gazeta korporacyjna / Wewnętrzne Biuletyny
 • Struktura organizacyjna
 • Zarządzanie Pracownikami (+pulpit osobisty)
 • Urlopy, nieobecności, delegacje
 • Forum Dyskusyjne
 • Moduł Sond i Formularzy
 • Moduł rozliczeń billingów telefonicznych
 • Moduł Działu Medycznego
 • Rezerwacja Zasobów
 • Zamówienia wewnętrzne i zewnętrzne
 • Moduł Powiadomień (SMS, e-mail)
 • Moduł aukcyjny
 • Innowacje
 

OPISY WYBRANYCH MODUŁÓW
 
ZAMÓWIENIA WEWNĘTRZNE

MODUŁ POZWALA:

 • na składanie zamówień wewnętrznych i zewnętrznych na towary, usługi
 • umożliwia podział kosztów związanych z zamówieniem na księgowość różnych departamentów
 • na sprawdzanie statusu zamówienia
 • realizować zamówienie z zachowaniem procedur występujących w firmie przy zamówieniach tradycyjnych (papierowych)
 • automatycznie sprawdza limit zamówienia możliwego do zrealizowania przez pracownika, a w przypadku przekroczenia limitu przesyła zamówienie do przełożonego z prośbą o akceptację (work flow)
 • obsługa zamówień z niepełną realizacją (przy zamówieniach, na które składał się więcej niż jeden produkt, a nie wszystkie zostały dostarczone)

KORZYŚCI Z WDROŻENIA:

 • prognozowanie przyszłych oraz raportowanie obecnych kosztów
 • stały podgląd statusu realizacji zamówienia
 • raporty generowane według zdefiniowanych parametrów
  BILLINGI

MODUŁ POZWALA:

 • rozliczyć billing telefoniczny samodzielnie przez pracownika
 • definiować numery osobiste, połączenia, z którymi przy rozliczaniu billingu będą odznaczane przez system jako prywatne
 • sprawdzić status rozliczenia billingu
 • dokonać potrąceń za rozmowy prywatne
 • definiować numery, z którymi połączenie jest bezpłatne
 • definiować numery, z którymi połączenie jest obciążone niższą stawką dzięki dodatkowym usługom operatora
 • cofnąć rozliczenie pracownika w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości
 • generować raporty

KORZYŚCI Z WDROŻENIA:

 • automatyzacja i uproszczenie rozliczania rozmów telefonicznych
 • stała i prosta kontrola nad procesem rozliczania billingów
 • zmniejszenie obciążenia departamentu odpowiedzialnego za tradycyjne rozliczanie billingów
 • pełniejszy obraz kosztów generowanych przez poszczególnych pracowników
 • archiwizacja billingów i ich rozliczeń

 

 
 
 
MODUŁ DZIAŁU MEDYCZNEGO

MODUŁ POZWALA:

 • zgłaszać informacje o ewentualnych wykrytych niepożądanych skutkach działania leku
 • zgromadzić wszystkie informacje dotyczące leku (tworzy bazę leków)
 • gromadzić informacje o procesie rejestracji leku
 • tworzyć bazę wiedzy o leku, włączając w to materiały związane z jego marketingiem itp.: ulotki
 • zbierać opinie lekarzy o lekach produkowanych przez Roche Polska

KORZYŚCI Z WDROŻENIA:

 • baza wiedzy o leku zawierająca kompleksową informację z nim związaną
 • podniesienie stopnia wykrywalności wszelkich nieprawidłowości przez stworzenie nowego źródła informacji o działaniu leków
  AUKCJE - ROLLEGRO

MODUŁ POZWALA:

 • publikować ogłoszenia sprzedaży
 • komentować oferty przez potencjalnych kupujących
 • definiować kategorie, według których segregowane są ogłoszenia
 • dodawać do oferty zdjęcia i załączniki

KORZYŚCI Z WDROŻENIA:

 • zwiększenie integracji pracowników
 • możliwość sprzedaży rzeczy, które nie są nam już potrzebne

 

 

 

 

GAZETA KORPORACYJNA / WEWNĘTRZNE BIULETYNY

MODUŁ POZWALA:

 • szybko opublikować informację na stronach "newsowych" INTRANETU
 • określić czas publikacji danego artykułu, tj. datę publikacji i datę przeniesienia tekstu do archiwum
 • na pełne formatowanie tekstu
 • wyświetlać ostatnie artykuły
 • archiwizować treść artykułów
 • nadać uprawnienia rozróżniające dostęp do niektórych informacji dla wybranych grup pracowników
 • definiować hierarchię publikowanych artykułów
 • publikować treści z uwzględnieniem procesu akceptacji wewnętrznej (publikacja artykułu w gazetce INTRANETOWEJ może być opublikowana bezpośrednio lub po przejściu procedury akceptacji)
 • dodawać komentarze do publikowanych artykułów
 • pełnienie funkcji tablicy informacyjnej
 

KORZYŚCI Z WDROŻENIA MODUŁU:

 • usprawnienie organizacji wewnętrznego systemu dostarczania informacji
 • skrócenie czasu dostępu do kluczowych informacji
 • wsparcie dla budowy kultury organizacyjnej firmy
 • pomoc w budowaniu wewnętrznego wizerunku firmy
 • usprawnienie prowadzenia polityki personalnej

 

 

 

 

 

SCHEMAT PRZYKŁADOWEGO PROCESU PUBLIKACJI TREŚCI W GAZECIE:

 
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
 

MODUŁ POZWALA:

 • na dynamiczne generowanie struktury zależności funkcyjnych i strukturalnych
 • automatycznie publikować zmiany w strukturze organizacyjnej
 • graficzną prezentację danych
 • dodawać, edytować i usuwać działy oraz komórki organizacyjne
 • uzyskać podstawowe informacje o pracowniku, w tym w szybki sposób dotrzeć do danych teleadresowych (wraz ze zdjęciem, stanowiskiem lub funkcją w projekcie
 • w prosty sposób dotrzeć do karty pracownika w module Pracownicy
 • różnicować zakres publikowanych informacji dla różnych grup uprawnień

KORZYŚCI Z WDROŻENIA MODUŁU:

 • wizualizuje zależności służbowe w firmie
 • pozwala w szybki sposób dotrzeć do osoby zajmującej dane stanowisko w firmie
 • wydatnie skraca czas „dotarcia” do właściwych osób w firmie
 • jest narzędziem usprawniającym komunikację w firmie

BLOKOWY SCHEMAT TWORZENIA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ:

 
ZARZĄDZANIE PRACOWNIKAMI (+pulpit osobisty)
 

MODUŁ POZWALA:

 • na wyszukiwanie pracowników w oparciu o zdefiniowane kryteria - nazwisko, imię, dział, lokalizacja, projekt, inicjały, stanowisko, inne
 • na prowadzenie akt osobowych w formie elektronicznej
 • gromadzić i wyświetlać w jednym miejscu wszystkie informacje o danym pracowniku
 • dołączyć pliki dotyczące pracownika, np.: CV, list motywacyjny, oceny okresowe pracownika, wyróżnienia, publikacje etc.
 • wyświetlać informacje o planowanych i zaakceptowanych wnioskach urlopowych
 • wyświetlać statystyki wykorzystania przez pracownika zasobów firmy (sala konferencyjna samochód czy laptop)
 • pobierać informacje z istniejących systemów kadrowo-płacowych w firmie oraz prezentować je w karcie pracownika
 • wyświetlać informacje o historii pracownika w firmie (stanowiska, projekty, produkty, działy, nagrody, wyróżnienia, nagany, ścieżka szkoleniowa, inne)

KORZYŚCI Z WDROŻENIA MODUŁU:

 • wprowadzenie elektronicznej administracji aktami pracowników
 • szybki dostęp do teczek pracowników oraz do niezbędnych informacji o pracowniku
 • możliwość archiwizacji dokumentów dotyczących pracownika
 • możliwość generowania raportów osobowych na bazie zgromadzonych materiałów
 • szybkie wyszukiwanie informacji

SCHEMAT PROWADZENIA AKT OSOBOWYCH PRACOWNIKA:

 
URLOPY, NIEOBECNOŚCI I DELEGACJE
 

MODUŁ POZWALA:

 • zarządzać urlopami i nieobecnościami
 • składać wnioski urlopowe przez pracowników drogą elektroniczną
 • akceptować i anulować terminy urlopów przez przełożonych
 • informować o delegacjach i nieobecnościach pracowników w biurze
 • prowadzić kalendarz nieobecności pracowników
 • zarządzać delegacjami pracowników
 • drukować wnioski urlopowe
 • zbudować bazę danych o wykorzystanych urlopach przez pracowników

KORZYŚCI Z WDROŻENIA MODUŁU:

 • oszczędność czasu – proces ubiegania się o urlop i jego akceptacji odbywa się w formie elektronicznej
 • ułatwienie podejmowania decyzji o przyznaniu urlopu pracownikowi na bazie zbiorcze pomocy informacji o urlopach innych pracowników
 • informacja o nieobecnościach pracowników w firmie jest wyświetlana na stronie głównej INTRANETU
 • szybki dostęp do informacji kto jest fizycznie w biurze
 • umożliwia prowadzenie czytelnej polityki urlopowej w firmie
 • możliwość integracji z systemami kadrowo-płacowymi istniejącymi w firmie
 • generowanie raportów i zestawień w postaci graficznej
 • zintegrowanie z istniejącym systemem kadrowym

SCHEMAT OPISUJĄCY PROCES SKŁADANIA WNIOSKU O URLOP:

 
ZASOBY
 

MODUŁ POZWALA:

 • w sposób elektroniczny zarządzać zasobami
 • zarezerwować w czasie dowolny zasób firmy (laptop, samochód czy salę konferencyjną)
 • monitorować stopień wykorzystania zasobów
 • zautomatyzować system rezerwacji zasobów
 • sprawnie informować wszystkich zainteresowanych o dostępności zasobów

KORZYŚCI Z WDROŻENIA MODUŁU:

 • zautomatyzowanie procesu rezerwacji zasobów
 • wyeliminowanie konfliktów o zasoby między pracownikami
 • odciążenie służb administracyjnych firmy
 • pełna kontrola nad eksploatacją zasobów

SCHEMAT OPISUJĄCY PROCES REZERWACJI ZASOBÓW:

 
DOKUMENTY
 

MODUŁ POZWALA:

 • efektywnie zarządzać dokumentami firmowymi
 • przypisać do dokumentu pliki załączników
 • tworzyć bazę wiedzy i informacji
 • w szybki sposób przeszukiwać bazę i docierać do właściwych dokumentów
 • stworzyć archiwum procedur, instrukcji, materiałów promocyjnych, materiałów marketingowych etc.
 • rejestrować zmiany dokonywane w poszczególnych dokumentach – zapisuje wersję dokumentu, datę wprowadzonych zmian oraz nazwisko osoby wprowadzającej zmiany

KORZYŚCI Z WDROŻENIA MODUŁU:

 • efektywne wykorzystanie dokumentów
 • zorganizowanie dostępu do poszczególnych dokumentów
 • zgromadzenie dokumentów w jednym miejscu
 • szybki dostęp do niezbędnych dokumentów
 • archiwizacja dokumentów w formie elektronicznej
 • ograniczenie kosztów druku i archiwizacji dokumentów
 • umożliwienie decydowania o dostępności wybranych dokumentów dla właściwych pracowników firmy

SCHEMAT OPISUJĄCY PROCES PUBLIKACJI DOKUMENTU:

 
FORUM DYSKUSYJNE
 

MODUŁ POZWALA:

 • prowadzić dyskusje między pracownikami
 • wymieniać wiedzę i doświadczenia pomiędzy pracownikami
 • archiwizować dyskusje i dodać je do firmowej bazy wiedzy
 • wspierać pracę grupową
 • realizować komunikację w znany i dostępny wszystkim pracownikom sposób

KORZYŚCI Z WDROŻENIA MODUŁU:

 • znaczące usprawnienie komunikacji w organizacji
 • umożliwienie dostępu do archiwum rozmów
 • automatyczne budowanie bazy wiedzy
 
INNOWACJE

MODUŁ POZWALA:

 • zorganizować w firmie bank pomysłów i rozwiązań problemów
 • budować zaangażowanie pracowników w rozwój organizacji
 • zaprezentować pomysły pracowników wszystkich szczebli na forum organizacji
 • oceniać innowacyjne pomysły przez innych pracowników
 • zarchiwizować rozwiązania i pomysły
 • przeglądać archiwalne rozwiązania
 • komentować pomysły
 

KORZYŚCI Z WDROŻENIA:

 • menedżerowie w łatwy sposób mogą dotrzeć do innowacyjnych pomysłów podwładnych
 • moduł zachęca do poszukiwania nowych rozwiązań przez pracowników
 • umacnia zaangażowanie pracowników w ciągły rozwój firmy

Schemat działania modułów forum dyskusyjne oraz innovation box:

Powrót

Drukuj