Ta strona obsługuje pliki cookies. Jeżeli nadal chcesz korzystać z serwisu, musisz wyrazić na to zgodę. Możesz również zmienić ustawienia dotyczące cookies. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą polityką cookies.

Akceptuje cookies

Intranet by webBOX
wersja mobilna strony

RSI specjalizuje się w rozwiązaniach intranetowych. Intranet by webBOX to elastyczny System Intranetowo-Ekstranetowy w gotowym do wdrożenia pakiecie standardowych modułów. Intranet zapewnia komunikację, zarządzanie dokumentami, zarządzanie urlopami, zasobami ludzkimi oraz innymi. Oferujemy w pełni funkcjonalną wersje demo intranetu. RSI wykonuje także dedykowane oprogramowanie na zamówienie, wdraża portale korporacyjne oraz extranety.
Case studiesCase studies
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - portal Publicznych Służb Zatrudnienia

RSI zrealizowało budowę Portalu Publicznych Służb Zatrudnienia dla Ministerstwa Gospodarki i PracyPrzy tworzeniu projektu RSI dążyło do stworzenia Portalu Publicznych Służb Zatrudnienia, który będzie zawierał kompletne informacje dotyczące rynku pracy w Polsce umożliwiając jednocześnie realizację procedur i potrzeb resortu oraz obsługę bezrobotnych i pracodawców.


 

GŁÓWNE MODUŁY PORTALU TO:
 • Gazeta
 • Struktura organizacyjna
 • Zarządzanie Pracownikami PSZ (+pulpit osobisty)
 • Zarządzanie jednostkami PSZ
 • OPP/Pracodawcy
 • Moduł Powiadomień (SMS, e-mail)
 • Komunikacja
 • Dodawanie CV on-line
 • Dodawanie Ofert Pracy on-line
 • Dopasowywanie (matchowanie) CV do ofert pracy
 • Generator formularzy
  OPIS PROJEKTU:

RSI zrealizowało projekt budowy Portalu Publicznych Służb Zatrudnienia dla Ministerstwa Gospodarki i Pracy.

 • Portal Publicznych Służb Zatrudnienia jest częścią Projektu Informatyzacji Instytucji Rządowych i Samorządowych - HOP-SYRIUSZ
 • RSI w ramach realizacji Kontraktu weszło w skład Konsorcjum: S&T Services Polska, Bonair SA, RSI internet
 • elementy projektu zrealizowane przez konsorcjum to:
  1. System Wymiany Informacji o Ofertach Pracy i Osobach Poszukujących Zatrudnienia (system CBOP)
  2. Krajowy System Monitorowania Rynku Pracy (system KSMRP)
  3. Podsystem Wymiany Danych (PWD)
  4. Portal internetowy Publicznych Służb Zatrudnienia (Portal PSZ)
 • projekt PHARE nr 2002/000-196.01.03.02
 • okres realizacji 01.09.2004 - 31.05.2005
 • wszystkie założenia projektu określał Terms of Referece (TOR)
 • projekt Portalu PSZ zrealizowano w metodologii PRINCE II
 • w ramach projektu opracowany został Plan Jakości zawierający opis wszystkich produktów realizowanego projektu.
 • W skład projektu weszło 12 produktów, w tym:
  1. Z4-P1: Raport - wyniki analizy porównawczej portali
  2. Z4-P2: Raport - audyt narządzi używanych w wybranych Urzędach Pracy
  3. Z4-P3: Projekt techniczny i technologiczny rozwiązań Portalu PSZ
  4. Z4-P4: Dokumentacja użytkowa i administracyjna
  5. Z4-P5: Projekt szkoleń wraz z harmonogramem
  6. Z4-P6: Dokumentacja techniczna oraz wersja instalacyjna Portalu PSZ
  7. Z4-P7: Plan testów
  8. Z4-P8: Raport z testów
  9. Z4-P9: Plan wdrożenia Portalu PSZ
  10. Z4-P10: Raport z instalacji wdrożenia (po-wdrożeniowy) Portalu PSZ
  11. Z4-P11: Dokumentacja utrzymania
  12. Raport końcowy
 
 
 
CELE PROJEKTU:

Przy tworzeniu projektu RSI dążyło do osiągnięcia następujących celów:

 • stworzenie Portalu Publicznych Służb Zatrudnienia, który będzie zawierał kompletne informacje dotyczące Rynku Pracy w Polsce, umożliwiając jednocześnie realizację procedur i potrzeb resortu.
 • stworzenie dedykowanych narzędzi dla trzech grup użytkowników portalu, w tym dla:
  1. Poszukujących Pracy
  2. Pracodawców
  3. jednostek Publicznych Służb Zatrudnienia
 • stworzenie instrumentów i mechanizmów umożliwiających analizę rynku pracy oraz komunikację pomiędzy Pracownikami PSZ oraz pomiędzy Pracodawcami i Poszukującymi Pracy
 • stworzenie bazy CV Poszukujących Pracy oraz ofert pracy (CBOP)
 • zbudowanie narzędzi do wprowadzania on-line CV, jak również ofert pracy, które następnie gromadzone są w Centralnej Bazie Ofert Pracy (CBOP)
 • umożliwienie kojarzenia ofert pracy zamieszczonych w portalu ze złożonymi CV poszukujących pracy
  PRZYGOTOWANIE PROJEKTU:

Realizacja projektu poprzedzona została analizą:

 • zagranicznych Portali Publicznych Służb Zatrudnienia:

Portal Luksemburskich Służb Zatrudnienia
www.adem.public.lu

Portal Francuskich Służb Zatrudnienia
www.anpe.fr

Portal Australijskich Służb Zatrudnienia
www.jobsearch.gov.au

Portal Brytyjskich Słuzb Zatrudnienia
www.jobcentreplus.gov.uk

Dodatkowo RSI przeprowadziło audyt narzędzi wykorzystywanych w Urzędach Pracy wskazanych przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy. W audycie udział wzięły:

   

 1. Powiatowe Urzędy Pracy
 2. Wojewódzkie Urząd Pracy
 
 
 

OPISY WYBRANYCH MODUŁÓW
 
KOMUNIKACJA

Moduł pozwala:

 • przesyłać komunikaty (komunikacja dwukierunkowa z możliwością odpowiadania na przesłane komunikaty) na płaszczyźnie:
  • jednostka PSZ - jednostka PSZ
  • jednostka PSZ - poszukujący pracy
  • jednostka PSZ - pracodawca
  • pracodawca - poszukujący pracy
 • przesyłać wraz z komunikatem załączniki w formacie doc, xls, avi, mp3, mpeg itp.
 • przeglądać spersonalizowane statystyki:
  • liczby nowych komunikatów
  • liczby odebranych komunikatów
  • liczby komunikatów zainicjowanych

Korzyści z wdrożenia modułu:

 • powstanie nowego kanału komunikacji pomiędzy urzędnikami a obywatelami
 • obniżenie kosztów - zmniejszenie ilości wykonywanych połączeń telefonicznych
 • możliwość archiwizacji treści komunikatów
  DODAWANIE CV/OFERT PRACY ON-LINE

Moduł pozwala:

 • poszukiwać pracę za pomocą portalu internetowego
 • poszukiwać pracowników za pomocą portalu internetowego
 • dodawać do Centralnej Bazy Ofert Pracy CV i oferty pracy
 • tworzyć dowolną liczbę CV i ofert pracy
 • zwiększyć prawdopodobieństwo znalezienia pracy/pracownika dzięki udostępnieniu CV i oferty pracy do szerokiego grona użytkowników
 • edytować treść CV i oferty pracy
 • usuwać nieaktualne CV i oferty pracy
 • drukować podsumowanie CV i oferty pracy

Korzyści z wdrożenia modułu:

 • bezpłatne publikowanie CV i ofert pracy
 • proste i intuicyjne dodawanie CV i ofert pracy dzięki podzieleniu procesu ich dodawania na mniejsze formularze skupiające się na wybranej grupie danych (dane osobowe, wykształcenie, inne)
 
 
 
DOPASOWYWANIE (MATCHOWANIE) CV DO OFERTY PRACY

Moduł pozwala:

 • na automatyczne dopasowywanie CV i ofert pracy na podstawie zdefiniowanych parametrów
 • porównywać treści CV i ofert pracy znajdujących się w bazie CBOP - wynikiem są oferty pracy najlepiej pasujące wraz z podaniem procentowej zgodności
 • w prosty sposób odnaleźć oferty pracy najlepiej pasujące do CV
 

Korzyści z wdrożenia modułu:

 • uproszczenie procesu wyszukiwania ofert pracy
 • ułatwienie procesu zatrudniania właściwych pracowników
 • efektywniejszy proces zatrudniania i poszukiwania pracy
 • obniżenie kosztów dla poszukujących i zatrudniających

Schemat działania dopasowywania CV do oferty pracy:

 
KREATOR FORMULARZY

Moduł pozwala:

 • definiować dowolny formularz składający się z wybranych typów pól:
  • pola tekstowe
  • pola daty – przy polu tym możliwe jest skorzystanie z funkcji kalendarza do pomocy w wypełnieniu
  • lista wielokrotnego wyboru
  • lista jednokrotnego wyboru
  • checkbox
  • pole opisowe
  • pole wyboru
 • udostępniać zdefiniowane formularze wybranym jednostkom PSZ
 • określać datę „od-do” publikacji formularz
 • tworzyć wersję roboczą i zaakceptowaną formularza
 • tworzyć szablony formularza:
  • edycji
  • przeglądania
  • wydruku
 • definiować słowniki do pól wyboru (jeden słownik może być wykorzystany wiele razy)
 • edytować wypełnione formularze
 • blokować możliwość edycji formularza
 • eksportować wypełniony formularz do pliku CSV
 

Korzyści z wdrożenia modułu:

 • możliwość przeprowadzania badań, ankiet, sond wśród wybranych użytkowników i grup użytkowników
 • stworzenie nowego kanału komunikacji
 • przeniesienie do wersji elektronicznej dotychczas przeprowadzanych w formie papierowej podsumowań i raportów
 

Powrót

Drukuj