Ta strona obsługuje pliki cookies. Jeżeli nadal chcesz korzystać z serwisu, musisz wyrazić na to zgodę. Możesz również zmienić ustawienia dotyczące cookies. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą polityką cookies.

Akceptuje cookies

Intranet by webBOX
wersja mobilna strony

RSI specjalizuje się w rozwiązaniach intranetowych. Intranet by webBOX to elastyczny System Intranetowo-Ekstranetowy w gotowym do wdrożenia pakiecie standardowych modułów. Intranet zapewnia komunikację, zarządzanie dokumentami, zarządzanie urlopami, zasobami ludzkimi oraz innymi. Oferujemy w pełni funkcjonalną wersje demo intranetu. RSI wykonuje także dedykowane oprogramowanie na zamówienie, wdraża portale korporacyjne oraz extranety.
Case studiesCase studies
BROG Media Biznesu

RSI Sp. z o.o. wdrożyło aplikację w wersji Pakiet Standard w firmie BROG Media Biznesu, będącą czołową firmą komunikacji biznesowej.


KLIENT:

BROG Media Biznesu jest wiodącą firmą komunikacji biznesowej w Polsce.
Oferta firmy skierowana jest do kadr zarządzających firmami w wybranych sektorach gospodarki.
 
 
 
PROJEKT INTRANETU: 

  OPIS PROJEKTU:

Projekt systemu Intranetowo dla firmy BROG Media Biznesu zrealizowany zostanie w oparciu o technologię INTRANET by webBOX w wersji 3.0.

W ramach Projektu została wdrożona apliakcja w wersji Standard.

 
 
 
     
MODUŁY I ICH FUNKCJE - Pakiet Standard:
 
 
 

BAZA TELEADRESOWA

Baza ta pozwala na zgromadzenie informacji o klientach i kontrahentach. Umożliwia ona na zebranie w jednym miejscu pełnych informacji o klientach.Pozwala ona:

 • Tworzyć typy kontaktów
 • Wyszukiwać kontakty dzięki zestawowi filtrów
 • Importować/eksportować dane
 • Definiować dostępu do poszczególnych danych do wybranych grup użytkowników
 • Dodawać wiele adresów i kontaktów oddziału
 

BAZA PRODUKTÓW/USLUG

Moduł pozwalający stworzyć bazę produktów/usług przedsiębiorstwa.

 

Pozwala ona:

 • Zgromadzić w jednym miejscu wszystkich informacji o produktach i usługach firmy
 • Tworzyć kategorie produktów / usług
 • Dodać informacje o produkcie/usłudze z wyszczególnieniem nazwy, rozbudowanego opisu, zdjęcia, ceny, załączników itp.
 • Szybko wyszukiwać produkty i usługi dzięki filtrom wyszukiwania
 • Automatycznie wiązać rekordy w wyniku wyszukiwania – wyświetla skojarzone produkty / usługi z tej samej kategorii (grupy)
 • Łatwo administrować bazą
 
 
 

BIULETYN

Biuletyn stanowi wewnętrzną gazetę pełniącą rolę informacyjną.

 

Pozwala on:

 • Szybko opublikować informacje wewnętrzne
 • Określić czas publikacji danego artykułu tj. datę publikacji i datę przeniesienia tekstu do archiwum
 • Formatować tekst (boldowanie, kursywa, podkreślenie, zmiana koloru czcionki itp.) bez konieczności znajomości języków programowania dzięki zastosowanemu Edytorowi HTML
 • Dodawać zdjęcia i rysunki do treści informacji
 • Dodawać tabele (możliwość wklejania z Excela)
 • Dodawać hiperłącza
 • Automatycznie archiwizować artykuły z podziałem na miesiące i lata
 • Dodawać komentarze do publikowanych artykułów
 • Dodawać załączniki (DOC, PDF, XLS, MPEG, JPEG itd.)
 

DOKUMENTY

Moduł pełniący rolę repozytorium dokumentów.

Wszystkie dokumenty w module uporządkowane są według drzewa kategorii, które można dowolnie rozbudowywać i modyfikować.

 

Moduł pozwala:

 • Efektywnie zarządzać dokumentami dzięki:
  • Zamieszczaniu w systemie plików z podziałem na kategorie
  • Dodawaniu załączników do dokumentów (DOC, PDF, XLS, MPEG, JPEG itd.)
  • Historii zmian wraz z danymi osób ich dokonujących
  • Możliwości określenia prawa dostępu do poszczególnych materiałów dla określonych grup użytkowników
  • Zebraniu wszystkich materiałów i dokumentów w jednej bazie
  • Wyszukiwanie dokumentów przy użyciu zdefiniowanych filtrów
 • Określać parametry publikacji:
  • Data publikacji od-do
  • Wersja robocza i zaakceptowana
 • Formatować tekst (boldowanie, kursywa, podkreślenie, zmiana koloru czcionki itp.) bez konieczności znajomości języków programowania dzięki zastosowanemu Edytorowi HTML
 • Wersjonować dokumenty – każda modyfikacja dokumentu tworzy nową wersję z możliwością przywrócenia starej
 
 
 

FORUM DYSKUSYJNE

Wewnętrzne forum dyskusyjne pozwala na wymianę informacji pomiędzy pracownikami organizacji.

 

Moduł pozwala:

 • Prowadzić dyskusje między pracownikami
 • Wymieniać wiedzę i doświadczenia pomiędzy pracownikami
 • Archiwizować dyskusje i dodać je do firmowej bazy wiedzy
 • W prosty sposób komunikować ze sobą pracowników
 • Administrować forum dzięki narzędziom umożliwiającym: edycję, wycinanie/wklejanie, zmiany statusu na roboczy/zaakceptowany, usuwanie dyskusji i postów
 

FOTOGALERIA

Fotogaleria jest modułem umożliwiającym tworzenia w prosty sposób galerii zdjęciowych. Każde zdjęcie automatycznie jest dodawane w formie miniatury z opcją powiększenia.

 

Moduł pozwala:

 • Tworzyć nieograniczoną liczbę fotogalerii
 • Opisywać fotogalerię przy pomocy: zdjęcia miniatury, autora, nazwy, opisu
 • Dodawać nieograniczoną liczbę zdjęć do fotogalerii
 • Opisywać każde zdjęcie – nazwa i opis
 • Automatycznie generować układ zdjęć w fotogalerii
 • Przeglądać powiększenia zdjęć
 • Publikować zdjęcia ze spotkań integracyjnych, ważnych wydarzeń z „życia” firmy
 
 
 

KALENDARZ

Kalendarz jest modułem pozwalającym zorganizować czas przez użytkowników.

 

Moduł pozwala:

 • Dodawać wydarzenia prywatne, służbowe i firmowe
 • Dodawać różne typy wydarzeń (spotkanie, rocznica, wyjazd, itd.)
 • Przeglądać wydarzenia w widoku: dziennym, tygodniowym, miesięcznym
 • Przeglądać wydarzenia z wybranego dnia dzięki opcji „Idź do daty”
 • Delegować swój prywatny kalendarz do zarządzania przez Sekretariat
 • Dodawać wydarzenia dostępne dla wybranych pracowników lub grup pracowników

 

 

KSIĘGA GOŚCI

Moduł Księga gości umożliwia prowadzenie elektronicznej rejestracji gości odwiedzających organizację.

 

Moduł pozwala:

 • Rejestrować wszystkie wejścia i wyjścia w firmie
 • Zapisywać dane o gościach (godzina i data wejścia/wyjścia, cel wizyty, osoba odwiedzana, dane gościa)
 • Rejestrować wydawanie i zwrot przepustek
 • Generować statystyki i raporty
 • Wyszukiwać osoby odwiedzające firmę
 • Potwierdzać obecności gościa przez odwiedzanego

 

 
 
 

LINKOWNIA

Linki to moduł pozwalający gromadzić bazę przydatnych linków.

 

Moduł pozwala:

 • Dodawać linki do stron z interesującą informacją
 • Tworzyć bazę wiedzy o ważnych adresach
 • Dodawać opis do każdego linku
 • Tworzyć kategorie linków
 • Wyszukiwać linki dzięki zestawowi filtrów
 

MENU

Moduł ten umożliwia zarządzanie menu systemu.

 

Możliwe jest:

 • Dodawanie „klonów” modułów Biuletyn oraz Dokumenty za zachowaniem pełnej ich funkcjonalności i możliwością zmiany nazwy
 • Tworzenie nowych pozycji w meny – nap linków do zewnętrznych lub wewnętrznych stron
 • Dodawanie do menu pozycji jako pojedynczego dokument (z możliwością edycji treści)
 
 
 

NOTATKI

Notatki są modułem umożliwiającym „notowanie” przez użytkowników informacji dla nich istotnych, o których mają pamiętać.

 

Moduł pozwala:

 • Dodawać notatki z ważnymi informacjami
 • Określać datę ważności notatki
 • Definiować status notatki
 • Automatycznie powiązać notatki z kalendarzem
 • Wyszukiwać notatki przy pomocy filtrów wyszukiwania notatek
 • Przesyłać notatki do innych użytkowników
 

POP-UP

Moduł ten umożliwia dodawanie pop-upów oraz pop-underów które będą zawierać ważne dla użytkowników informacje i wyświetlane są w zależności od ustawionych parametrów:

 • Przy każdym uruchomieniu systemu
 • Przy pierwszym uruchomieniu strony głównej
 • Tylko razModuł dodatkowo pozwala:

 • Tworzyć bannery w formie pop-up, pop-under
 • Definiować rozmiar bannera
 • Definiować pozycję na monitorze, w której ma się wyświetlić
 • Definiować częstotliwość wyświetlania (raz, za każdym razem, raz na sesję)
 • Określać okresu publikacji bannera
 • Dodawać do treści bannera tekst i grafikę
 
 
 

PRACOWNICY

Moduł pełni rolę elektronicznej kartoteki pracownika. Zgromadzone są tu wszystkie dane dotyczące pracownika. Dostęp do danych teleadresowych jest uzależniony od poziomu uprawnień pracownika.

 

Moduł pozwala:

 • Przechowywać wszystkie informacje związane z pracownikiem w jednym miejscu
 • Prowadzić akta osobowe pracowników firmy w formie elektronicznej
 • W łatwy i szybki sposób wyszukać pracownika dzięki zestawowi filtrów
 • Tworzyć role odpowiadające za grupowanie uprawnień w celu ich późniejszego przydzielenia pracownikom
 • Zarządzać dostępem użytkownika do systemu (możliwość zablokowania konta)
 • Do karty pracownika dołączyć pliki dotyczące pracownika np. CV, list motywacyjny, oceny okresowe pracownika etc.
 

SEKRETARIAT/RECEPCJA

Moduł ten zawiera mechanizmy umożliwiające zarządzaniem sekretariatem w firmie.Moduł pozwala:

 • Zarządzać kalendarzem firmowym
 • Obsługiwać przydzielone kalendarze (przełożonych, innych)
 • Powiadamiać pracowników (notatka, wydarzenie)
 • Kontrolować i rezerwować zasoby (sale konferencyjne, rzutniki, laptopy, samochody, prasa, książki, materiały szkoleniowe, inne)
 • Szybko wyszukiwać pracowników przy użyciu wyszukiwarki (tel. wewnętrzne, pokoje itp.)
 • Obsługiwać bazy klientów, kontrahentów i innych
 • Wyświetlanie dokumentów obsługiwanych przez sekretariat oraz ostatnio dodanych/modyfikowanych/przeglądanych
 
 
 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

W module tym odzwierciedlona jest struktura organizacyjna oraz zarządzająca przedsiębiorstwa.

 

Moduł pozwala:

 • Wizualizować zależności strukturalne i funkcyjne
 • Tworzyć strukturę stanowisk i działów
 • Tworzyć zależności hierarchiczne pomiędzy poszczególnymi działami i stanowiskami
 • Dowolnie przenosić poszczególne części drzewa na zasadzie wytnij/wklej
 • Dowolnie rozbudowywać strukturę (brak ograniczenia stopni zagłębienia)
 • Przypisać jednego użytkownika do wielu działów/stanowisk
 

SONDY

Moduł służy do tworzenia sond na dowolny temat.Moduł pozwala:

 • Budować dowolne sondy i ankiety, nieograniczone pytaniem oraz liczą odpowiedzi
 • Określać parametry publikacji takie jak data od-do
 • Badać preferencje użytkowników
 • Zbierać wiedzę o użytkownikach
 • Aktywnie uczestniczyć użytkownikom w „życiu” systemu
 • Archiwizować ankiety przeprowadzone w przeszłości

 

 
 
 

URLOPY/NIEOBECNOŚCI

Moduł Urlopy umożliwia zarządzanie urlopami pracowników. Dostosowany został on do aktualnie panującego w Polsce prawa.

 

Moduł pozwala:

 • Zarządzać urlopami i nieobecnościami pracowników
 • Złożyć elektroniczny wniosek urlopowy
 • Definiować dni wolne w danym roku
 • Zarządzać wymiarem urlopu pracownika
 • Automatycznie powiadamiać przełożonego (informacja pobierana z zależności w strukturze stanowisk) o dodaniu nowego wniosku urlopowego
 • Planować urlopy
 

URODZINY/IMIENINY

Moduł ten posiada funkcję integracyjną. Pozwala informować innych użytkowników systemu o obchodzenia przez użytkownika urodzin lub imienin.Moduł pozwala:

 • Administratorowi definiować globalnie czy w firmie obchodzone są urodziny czy imieniny
 • Informować o obchodzonych urodzinach / imieninach
 • Definiować daty obchodzenia imienin oraz urodzin przez pracownika
 • Rezygnacji pracownika z informowania zespołu o urodzinach / imieninach
 • Złożyć życzenia solenizantowi przy pomocy funkcji „złóż życzenia”, życzenia zostaną wysłane na jego adres e-mail

 

 
 
 

ZASOBY

Moduł ten umożliwia rezerwowanie zasobów współdzielonych w organizacji.

 

Moduł pozwala:

 • Rezerwować zasoby (sale konferencyjne, rzutniki, laptopy, samochody, prasa, książki, materiały szkoleniowe, inne)
 • Graficznie prezentować przebieg rezerwacji
 • Dodawać rezerwacje grupowe (kilku zasobów jednocześnie)
 • Dodawać rezerwacje cykliczne (powtarzanie codziennie, co tydzień, co miesiąc, co rok, w wybrane daty)
 • Tworzyć kartę zasobu, w której znajdują się pełne informacje o zasobie, z możliwością dodania załącznika, np. z instrukcją obsługi
 • Prezentować rozkład rezerwacji w widoku dziennym, tygodniowym i miesięcznym
 

WYSZUKIWARKA

Wyszukiwarka umożliwia przeszukiwanie zasobów Intranetu. Każdy dokument znajdujący się w systemie jest indeksowany przez co możliwe jest jego szybkie wyszukanie.

 

 

Powrót

Drukuj