Ta strona obsługuje pliki cookies. Jeżeli nadal chcesz korzystać z serwisu, musisz wyrazić na to zgodę. Możesz również zmienić ustawienia dotyczące cookies. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą polityką cookies.

Akceptuje cookies

Intranet by webBOX
wersja mobilna strony

RSI specjalizuje się w rozwiązaniach intranetowych. Intranet by webBOX to elastyczny System Intranetowo-Ekstranetowy w gotowym do wdrożenia pakiecie standardowych modułów. Intranet zapewnia komunikację, zarządzanie dokumentami, zarządzanie urlopami, zasobami ludzkimi oraz innymi. Oferujemy w pełni funkcjonalną wersje demo intranetu. RSI wykonuje także dedykowane oprogramowanie na zamówienie, wdraża portale korporacyjne oraz extranety.Działanie
 
Jak działa EKSPERT by webBOX

Idea, jaka przyświecała na etapie tworzenia "Eksperta", to stworzenie systemu łatwego w obsłudze zarówno przez użytkownika, jak i jego administratora. Rysunek poniżej zawiera uproszczoną ideę działania systemu.

 
 
 
Dodawanie zapytania

Złożenie zapytania przez użytkownika ogranicza się do wypełnienia formularza, w którym wybiera odpowiednią dziedzinę, której pytanie dotyczy. Użytkownik nie musi się martwić wybraniem adresata, ponieważ system automatycznie przypisuje eksperta, który wcześniej został zdefiniowany do wybranej dziedziny przez administratora.

Po wypełnieniu formularza użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail, że jego pytanie zostało zarejestrowane w systemie oraz skierowane do odpowiedniej osoby. Równocześnie wiadomość e-mail o dodaniu nowego pytania otrzymuje odpowiedni ekspert.

  Udzielanie odpowiedzi

Udzielanie odpowiedzi jest równie proste jak dodawanie zapytań.

Ekspert, aby udzielić odpowiedzi, loguje się do systemu, a następnie wybiera pytanie, na które chce odpowiedzieć. Należy dodać, iż dany ekspert widzi jedynie pytania adresowane do niego. Podczas czynności udzielania odpowiedzi wyświetla się formularz zawierający treść pytania z możliwością jego edycji. Aby ułatwić ekspertom udzielanie odpowiedzi na często powtarzające się pytania, stworzony został mechanizm szablonów odpowiedzi. Każdy ekspert może dodać kolejną odpowiedź do szablonu. W przypadku powtórzenia się pytania wystarczy, że wybierze on odpowiednią odpowiedź z listy, a system automatycznie doda całą jej treść. Jeżeli nie ma odpowiedzi w szablonach, ekspert wpisuje ją w odpowiednie pole tekstowe formularza.

Po dodaniu przez eksperta odpowiedzi system "Ekspert" automatycznie wysyła jej treść do użytkownika, który był autorem zapytania.

 
 
 
Baza wiedzy FAQ

Na podstawie pytań zadawanych przez użytkowników oraz udzielanych na nie odpowiedzi możliwe jest tworzenie bazy wiedzy w postaci FAQ, które można zintegrować z www. Integracja polega jedynie na dodaniu hiperłącza, które prowadzi do nowego okna.

 
EKSPERT by webBOX - administracja

System posiada swój własny niezależny panel administracyjny, za pomocą którego administrator w prosty sposób zarządza całym systemem. Za jego pomocą tworzy on nowe dziedziny oraz przypisuje do nich ekspertów. Po zdefiniowaniu dziedzin i ekspertów system automatycznie uwzględnia je w formularzu dodawania zapytań na serwisie WWW.

 
Monitoring pracy ekspertów

Bardzo ważną częścią systemu są narzędzia umożliwiające kontrolę działań ekspertów. Już po zalogowaniu przy każdym pytaniu wyświetla się informacja o czasie oczekiwania na odpowiedź.

W systemie dostępne są również alerty (e-mail z przypomnieniem), gdzie administrator definiuje, po jakim czasie (po ilu dniach) są one wysyłane. Pierwszy alert z przypomnieniem o pytaniach oczekujących na odpowiedź wysyłany jest do eksperta, jeżeli na któreś ze skierowanych do niego pytań nie została udzielona odpowiedź. Jeśli ekspert w dalszym ciągu nie udzielił odpowiedzi na pytania, wówczas wysyłany jest kolejny alert, ale już do administratora, który może podjąć odpowiednie kroki w celu wyjaśnienia powstałego opóźnienia.

Dla administratora dostępne są również statystyki, za pomocą których może sprawdzać działania poszczególnych ekspertów oraz generować raporty.

  Statystyki

System EXPERT by webBOX posiada mechanizm statystyk pozwalających na generowanie raportów:

  • Średni czas oczekiwania użytkownika na odpowiedź z podziałem na ekspertów.
  • Liczba zadawanych pytań z podziałem na ekspertów.
  • Liczba pytań o wybranym statusie dla danego eksperta, np. liczba pytań skierowanych do eksperta X o statusie "przeterminowane".
  • Pytania zapisane w systemie w okresie "od-do".
  • Skuteczność udzielania odpowiedzi przez użytkowników.

Powrót

Drukuj