Ta strona obsługuje pliki cookies. Jeżeli nadal chcesz korzystać z serwisu, musisz wyrazić na to zgodę. Możesz również zmienić ustawienia dotyczące cookies. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą polityką cookies.

Akceptuje cookies

Intranet by webBOX
wersja mobilna strony

RSI specjalizuje się w rozwiązaniach intranetowych. Intranet by webBOX to elastyczny System Intranetowo-Ekstranetowy w gotowym do wdrożenia pakiecie standardowych modułów. Intranet zapewnia komunikację, zarządzanie dokumentami, zarządzanie urlopami, zasobami ludzkimi oraz innymi. Oferujemy w pełni funkcjonalną wersje demo intranetu. RSI wykonuje także dedykowane oprogramowanie na zamówienie, wdraża portale korporacyjne oraz extranety.
Opis modułów dedykowanych
Poniżej zostały przedstawione wybrane moduły z grupy  modułów dedykowanych. Ich funkcjonalność została zaprojektowana zgodnie z wymaganiami funkcjonalnymi klientów.

Wszystkie przedstawione poniżej moduły dedykowane zostały wdrożone i są do dzisiaj wykorzystywane. Ich funkcjonalność może być wykorzystana przy kolejnych wdrożeniach w innych projektach, jednak należy pamiętać, iż z racji dedykowanego charekteru, każdorazowo ich nowe wdrożenie musi być poprzedzone przeprowadzeniem szczegółowej analizy wymagań klienta. Dopiero taka analiza będzie przyczynkiem do opracowania specyfikacji wymagań funkcjonalnych, które umożliwią dostosowanie danego modułu, tak, aby stał się on narzędziem spełniającym wszystkie wytyczne danego klienta.
 
 
 
ZARZĄDZANIE PAPIEROWĄ KORESPONDENCJĄ PRZYCHODZĄCĄ I WYCHODZĄCĄ


Z myślą o usprawnieniu prac, a przede wszystkim aby zapewnić pełną ewidencję obiegu papierowej korespondencji przychodzącej i wychodzącej na potrzeby Grupy Ożarów S.A. został opracowany moduł do zarządzania tym procesem.  Moduł przeznaczony jest do rejestracji przesyłek przychodzących wychodzących, raportowanie działań kancelarii, przekazywanie informacji o stanie przysyłek odbieranych.

Moduł współpracuje z Bazą teleadresową (nadawcy zewnętrzni). Struktura organizacyjna (nadawcy wewnętrzni, adresaci wewnętrzni) - dane są pobierane z modułu Struktura Organizacyjna, a także mogą być importowane z systemu HR.


Moduł pozwala:
Poniżej zostały wymienione najważniejsze obszary zarządzane z poziomu tego modułu:
 • zarządzanie korespondencją przychodzącą (listy zwykłe, listy polecone, priorytety, paczki, inne),
 • zarządzanie korespondencją wychodzącą (listy zwykłe, listy polecone, priorytety, paczki, inne),
 • rozbudowany system raportowania,
 • zarządzanie typami przesyłek,
 • pełna ewidencja wykonywanych czynności w ramach dodawania do systemu pojedynczej przesyłki (obieg work-flow)
 • elektroniczna książka nadawcza.

Korzyści z wdrożenia modułu:
 • Moduł zapewnie doręczenie przychodzącej korespondencji papierowej do właściwej osoby,
 • Zapewnie precyzyjne zarządzanie korespondencją wychodzącą,
 • Pełną ewidencję nadawcy danej przesyłki.

Wdrożenia:
Moduł dedykowany wdrożony min. w Grupie Ożarów S.A.
   ZAMÓWIENIA WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE


Moduł pozwala:
 • realizować wewnętrzne zamówienia na towary i usługi - zamówienia mogą dotyczyć produktów własnych (przesunięcia międzymagazynowe)
 • w dowolnej chwili sprawdzić status realizacji zamówienia,
 • wysyłać (automatycznie) powiadomienia e-mail do osób odpowiedzialnych za kolejne kroki w etapie akceptacji i realizacji zamówienia
 • prześledzić obieg zamówienia (work-flow)
 • składać zamówienia na produkty klienta przez Internet
 • wysyłać (automatycznie) powiadomienia e-mail do osób odpowiedzialnych za kolejne kroki w etapie akceptacji i realizacji zamówienia,
 • przeprowadzać wymianę danych z zewnętrznym systemem,
 • w prosty sposób sprawdzić status realizacji zamówienia.


Korzyści z wdrożenia modułu:
 • uproszczenie procesów złożenia i realizacji zamówień,
 • zawsze aktualna informacja dotycząca statusu realizacji zamówienia,
 • utworzenie nowego kanału komunikacji z klientem,
 • generowanie raportów,
 • bezpieczeństwo realizacji zamówienia dzięki zastosowaniu autoryzacji.

Wdrożenia:
Moduł dedykowany wdrożony min. w Grupie Ożarów S.A., Roche Polska.
 
 
 
ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI WEDŁUG NORM ISO

Funkcjonalność tego modułu oparta jest na podstawowych funkcjach standardowego modułu "Dokumenty". Moduł przeznaczony jest do katalogowania i udostępniania dokumentów, procedur, instrukcji, materiałów promocyjnych oraz innych niesklasyfikowanych wzorów dokumentów.


Moduł pozwala:
 • zarządzać dokumentami zgodnie z normą PN-EN ISO 9001: 2001,
 • realizować procedury wymagane przy procesie akceptacji i zatwierdzania dokumentów, a także w procesie akceptacji rozdzielnika,
 • prześledzić obieg dokumentu (work-flow) z podziałem na uprawnienia poszczególnych uczestników procesu akceptacji,
 • prezentować historię powstawania dokumentu oraz jego aktualny status w oknie Metryka,
 • uzyskać informacje o rozdzielniku dokumentu,
 • segregować dokumenty według ich kategorii i typów,
 • na sprawne powiadamianie użytkowników (e-mail) o stanach wprowadzanych dokumentów.


Schemat obiegu dokumentów


Korzyści z wdrożenia modułu:
 • przerzucenie ciężaru zarządzania dokumentami według norm ISO na system,
 • łatwa archiwizacja dokumentów,
 • wersjonowanie dokumentów,
 • kontrola nad nowymi wersjami dokumentów,
 • rozbudowany system powiadomień e-mail,
 • pełna rejestracja wykonywanych czynności (czas, imię nazwisko),
 • kontrola aktualizacji istniejących dokumentów.
Zarządzanie systemem odbywa się z użyciem modułów przygotowanych na bazie platformy webBOX.
  MODUŁ DO ZARZĄDZANIA POSIŁKAMI "CATERING"


Moduł pozwala:
 • z poziomu aplikacji możliwość zarządzania zdefiniowanymi dostawcami posiłków,
 • zamawianie posiłków, rozliczanie, raportowanie - wszystko w jednym miejscu,
 • możliwość rezerwacji zestawów obiadowych na cały tydzień,
 • zarządzanie typami i kategoriami posiłków,
 • zarządzanie rozliczeniami za zamówione posiłki,
 • generowanie raportów (rozliczenia wewnątrz firmowe oraz płatności zewnętrzne za usługę cateringową)


Korzyści z wdrożenia modułu:
 • możliwość zamawiania posiłków bez ruszania się z biura,
 • wygoda i przejrzystość menu na cały tydzień,
 • możliwość wyboru firmy cateringowej,
 • możliwość delegowania zamówionego posiłku dla innej osoby,
 • stały monitoring wydatków na posiłki.
 
 
 
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Moduł do zarządzania projektami powstał z myślą o globalnym odbiorcy. Jego wykorzystanie nie ograniczamy jedynie na potrzeby realizacji projektów informatycznych. Z powodzeniem moduł może być wykorzystywany do monitorowania realizacji szerokiej grupy projektów.

Zarządzanie projektem jest to zbiór czynności wykonywanych w celu osiągnięcia wyznaczonych celów głównych i pośrednich w skończonym czasie. Zawiera się w nim między innymi planowanie, harmonogramowanie, realizacja, a przede wszystkim, kontrola nad zadaniami i etapami zdefiniowanymi w danym projekcie.


Moduł pozwala:
 • definiować dowolną ilość projektów,
 • definiować dowolną ilość zadań, etapów dla danego projektu,
 • umożliwia zdefiniowanie dowolnej ilości uczestników projektu,
 • umożliwia trójstronną wymianę korespondencji (klient, manager projektu, wykonawca)
 • umożliwia wprowadzenie harmonogramu realizacji poszczególnych etapów projektu w połączeniu z budżetem całości projektu,
 • generowanie raportów cząstkowych oraz tworzenie raportu końcowego.

Korzyści z wdrożenia modułu:
 • wszystkie projekty w jednym miejscu,
 • błyskawiczna reakcja w przypadku przedłużających się poszczególnych etapów realizacji projektu,
 • dostęp do historii korespondencji,
 • pełny i stały nadzór nad realizacją projektu, to jednocześnie kontrola nad budżetem,
 • duża elastyczność wykorzystania modułu
  ROZLICZENIE BILLINGÓW TELEFONCZNYCH

Moduł Billingi ma za zadanie ułatwienie i zautomatyzowanie procesu rozliczania billingów telefonicznych.
Każdy użytkownik posiadający telefon służbowy ma możliwość rozliczenia się ze swoich rozmów wybierając z listy wszystkich rozmów te które były wykonywane w sprawach prywatnych oraz rozmowy służbowe.

W module znajduje się również funkcjonalność umożliwiająca dokonanie obciążenia pracownika kosztami rozmów wykonanych w sprawach prywatnych z wystawieniem faktury włącznie.


Moduł pozwala:
 • rozliczenie bilingów pochodzących z prywatnych rozmów pracowników,
 • łatwy dostęp do archiwum billingów rozmów telefonicznych,
 • wprowadzanie i zarządzanie numerami bezpłatnymi,
 • zarządzanie płatnościami za billingi pracowników.


Korzyści z wdrożenia modułu:
 • stały i prosty monitoring kosztów związanych z telefonami służbowymi,
 • zmniejszenie zaangażowania działu odpowiedzialnego za rozliczenia billingów pracowników,
 • eliminacja niewykorzystywanych numerów,
 • łatwe rozliczanie się pracowników ze swoich prywatnych rozmów telefonicznych,
 • archiwizacja billingów i ich rozliczeń.

Powrót

Drukuj