Ta strona obsługuje pliki cookies. Jeżeli nadal chcesz korzystać z serwisu, musisz wyrazić na to zgodę. Możesz również zmienić ustawienia dotyczące cookies. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą polityką cookies.

Akceptuje cookies

Intranet by webBOX
wersja mobilna strony

RSI specjalizuje się w rozwiązaniach intranetowych. Intranet by webBOX to elastyczny System Intranetowo-Ekstranetowy w gotowym do wdrożenia pakiecie standardowych modułów. Intranet zapewnia komunikację, zarządzanie dokumentami, zarządzanie urlopami, zasobami ludzkimi oraz innymi. Oferujemy w pełni funkcjonalną wersje demo intranetu. RSI wykonuje także dedykowane oprogramowanie na zamówienie, wdraża portale korporacyjne oraz extranety.
Case studiesCase studies
Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

 

Krajowa Izba Rozliczeniowa - system Intrantowo-Ekstranetowy


W ramach umowy wdrożeniowej w KIR został wdrożony system intranetowo-ekstranetowy. W ramach tego projektu zostały udostępnione moduły wchodzące w skład Pakietu Standard, dedykowany mechanizm CMS oraz wiele modułów projektowanych ściśle według indywidualnych wymagań Zamawiającego.
 

KLIENT:

KIR jest kluczową firmą obsługującą infrastrukturę polskiego sektora bankowego. Odpowiada za bezpieczny i prawidłowy przebieg rozliczeń pomiędzy bankami oraz za niezawodną wymianę informacji w tym obszarze.
 
Za pośrednictwem prowadzonych przez KIR systemów rozliczeniowych Elixir, Express Elixir i Euro Elixir, obsługujących standardowe i natychmiastowe przelewy międzybankowe w złotych oraz krajowe i transgraniczne przelewy w euro, przetwarzanych jest ponad 1,6 mld transakcji rocznie. System Elixir jest uznawany przez Narodowy Bank Polski za system płatności systemowo ważny (Systemically Important Payment System, SIPS), co potwierdza jego znaczenie dla funkcjonowania polskiej bankowości i sprawnego obiegu informacji płatniczych. Jako SWIFT Service Bureau, zapewniamy także dostęp do globalnej sieci SWIFTNet.
 
Najnowszym produktem wdrażanym przez KIR jest lokalny system rozliczeń płatności kartowych do obsługi transakcji kartowych w punktach usługowo-handlowych, bankomatach oraz innych urządzeniach zlokalizowanych na terenie kraju, przy użyciu kart płatniczych wydanych przez banki prowadzące działalność w Polsce.
 
W ofercie KIR znajdują się także rozwiązania mające na celu wspieranie rozwoju rynku płatności bezgotówkowych w Polsce - m.in. podpis elektroniczny Szafir, system do realizacji bezpośrednich i gwarantowanych płatności internetowych Paybynet oraz Invoobill - usługa typu EBPP (elektroniczna prezentacja i płatność rachunków), działająca w oparciu o kanały bankowości elektronicznej.
Więcej informacji: www.kir.pl
 
     
OPIS PROJEKTU:

Projekt obejmował m. in. wdrożenie systemu CMS, który stanowił integralną część pakietu Standard. Na potrzeby projektu intranetowo-ekstranetowego dla Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. stworzono witrynę www oraz część administracyjną wraz z mechanizmem CMS, który pozwala zarządzać zawartością treści publikowanych na stronie www.
     
     
     
     
     
MODUŁY I ICH FUNKCJE - Pakiet Standard:
 
 
 

BAZA TELEADRESOWA

Baza ta pozwala na zgromadzenie informacji o klientach i kontrahentach. Umożliwia ona na zebranie w jednym miejscu pełnych informacji o klientach.

Pozwala ona:

 • Tworzyć typy kontaktów
 • Wyszukiwać kontakty dzięki zestawowi filtrów
 • Importować/eksportować dane
 • Definiować dostęp do poszczególnych danych dla wybranych grup użytkowników
 • Dodawać wiele adresów i kontaktów oddziału
 

BAZA PRODUKTÓW/USLUG

Moduł pozwalający stworzyć bazę produktów/usług przedsiębiorstwa.
 

Pozwala ona:

 • Zgromadzić w jednym miejscu wszystkie informacje o produktach i usługach firmy
 • Tworzyć kategorie produktów / usług
 • Dodać informacje o produkcie/usłudze z wyszczególnieniem nazwy, rozbudowanego opisu, zdjęcia, ceny, załączników, itp.
 • Szybko wyszukiwać produkty i usługi dzięki filtrom wyszukiwania
 • Automatycznie wiązać rekordy w wyniku wyszukiwania – wyświetla skojarzone produkty / usługi z tej samej kategorii (grupy)
 • Łatwo administrować bazą
 
 
 

BIULETYN

Biuletyn stanowi wewnętrzną gazetę pełniącą rolę informacyjną.
 

Pozwala on:

 • Szybko opublikować informacje wewnętrzne
 • Określić czas publikacji danego artykułu tj. datę publikacji i datę przeniesienia tekstu do archiwum
 • Formatować tekst (boldowanie, kursywa, podkreślenie, zmiana koloru czcionki itp.) bez konieczności znajomości języków programowania dzięki zastosowanemu Edytorowi HTML
 • Dodawać zdjęcia i rysunki do treści informacji
 • Dodawać tabele (możliwość wklejania z Excela)
 • Dodawać hiperłącza
 • Automatycznie archiwizować artykuły z podziałem na miesiące i lata
 • Dodawać komentarze do publikowanych artykułów
 • Dodawać załączniki (DOC, PDF, XLS, MPEG, JPEG, itd.)
 

CMS

Pozwala na edycję treści opublikowanych na stronie www z poziomu intranetu przez uprawnionych do tego pracowników KIR S.A.
 
Pozwala on:
 • Szybko uaktualnić stronę internetową
 • Określić czas publikacji danego artykułu
 • Formatować tekst (boldowanie, kursywa, podkreślenie, zmiana koloru czcionki itp.) bez konieczności znajomości języków programowania dzięki zastosowanemu Edytorowi HTML
 • Edytować sondy zamieszczone na stronie
 • Edytować bannery i linki
 • Edytować dokumenty oraz dokumenty chronione.
 • Dodawać załączniki (DOC, PDF, XLS, MPEG, JPEG, itd.)
 
 
 

DOKUMENTY

Moduł pełniący rolę repozytorium dokumentów.

Wszystkie dokumenty w module uporządkowane są według drzewa kategorii, które można dowolnie rozbudowywać i modyfikować.
 

Moduł pozwala:

 • Efektywnie zarządzać dokumentami dzięki:
  • Zamieszczaniu w systemie plików z podziałem na kategorie
  • Dodawaniu załączników do dokumentów (DOC, PDF, XLS, MPEG, JPEG, itd.)
  • Historii zmian wraz z danymi osób ich dokonujących
  • Możliwości określenia prawa dostępu do poszczególnych materiałów dla określonych grup użytkowników
  • Zebraniu wszystkich materiałów i dokumentów w jednej bazie
  • Wyszukiwanie dokumentów przy użyciu zdefiniowanych filtrów
 • Określać parametry publikacji:
  • Data publikacji od-do
  • Wersja robocza i zaakceptowana
 • Formatować tekst (boldowanie, kursywa, podkreślenie, zmiana koloru czcionki itp.) bez konieczności znajomości języków programowania dzięki zastosowanemu Edytorowi HTML
 • Wersjonować dokumenty – każda modyfikacja dokumentu tworzy nową wersję z możliwością przywrócenia starej
 

FORUM DYSKUSYJNE

Wewnętrzne forum dyskusyjne pozwala na wymianę informacji pomiędzy pracownikami organizacji.
 

Moduł pozwala:

 • Prowadzić dyskusje między pracownikami
 • Wymieniać wiedzę i doświadczenia pomiędzy pracownikami
 • Archiwizować dyskusje i dodać je do firmowej bazy wiedzy
 • W prosty sposób komunikować ze sobą pracowników
 • Administrować forum dzięki narzędziom umożliwiającym: edycję, wycinanie/wklejanie, zmiany statusu na roboczy/zaakceptowany, usuwanie dyskusji i postów
 
 
 

FOTOGALERIA

Fotogaleria jest modułem umożliwiającym tworzenie w prosty sposób galerii zdjęciowych. Każde zdjęcie automatycznie jest dodawane w formie miniatury z opcją powiększenia.

Moduł pozwala:

 • Tworzyć nieograniczoną liczbę fotogalerii
 • Opisywać fotogalerię przy pomocy: zdjęcia miniatury, autora, nazwy, opisu
 • Dodawać nieograniczoną liczbę zdjęć do fotogalerii
 • Opisywać każde zdjęcie – nazwa i opis
 • Automatycznie generować układ zdjęć w fotogalerii
 • Przeglądać powiększenia zdjęć
 • Publikować zdjęcia ze spotkań integracyjnych, ważnych wydarzeń z „życia” firmy
 

KALENDARZ

Kalendarz jest modułem pozwalającym zorganizować czas przez użytkowników.
 

Moduł pozwala:

 • Dodawać wydarzenia prywatne, służbowe i firmowe
 • Dodawać różne typy wydarzeń (spotkanie, rocznica, wyjazd, itd.)
 • Przeglądać wydarzenia w widoku: dziennym, tygodniowym, miesięcznym
 • Przeglądać wydarzenia z wybranego dnia dzięki opcji „Idź do daty”
 • Delegować swój prywatny kalendarz do zarządzania przez Sekretariat
 • Dodawać wydarzenia dostępne dla wybranych pracowników lub grup pracowników 
 
 
 

KSIĘGA GOŚCI

Moduł Księga gości umożliwia prowadzenie elektronicznej rejestracji gości odwiedzających organizację.
 

Moduł pozwala:

 • Rejestrować wszystkie wejścia i wyjścia w firmie
 • Zapisywać dane o gościach (godzina i data wejścia/wyjścia, cel wizyty, osoba odwiedzana, dane gościa)
 • Rejestrować wydawanie i zwrot przepustek
 • Generować statystyki i raporty
 • Wyszukiwać osoby odwiedzające firmę
 • Potwierdzać obecności gościa przez odwiedzanego
 

LINKOWNIA

Linki to moduł pozwalający gromadzić bazę przydatnych linków.
 

Moduł pozwala:

 • Dodawać linki do stron z interesującą informacją
 • Tworzyć bazę wiedzy o ważnych adresach
 • Dodawać opis do każdego linku
 • Tworzyć kategorie linków
 • Wyszukiwać linki dzięki zestawowi filtrów
 
 
 

MENU

Moduł ten umożliwia zarządzanie menu systemu.
 

Możliwe jest:

 • Dodawanie „klonów” modułów Biuletyn oraz Dokumenty za zachowaniem pełnej ich funkcjonalności i możliwością zmiany nazwy
 • Tworzenie nowych pozycji w meny – nap linków do zewnętrznych lub wewnętrznych stron
 • Dodawanie do menu pozycji jako pojedynczego dokument (z możliwością edycji treści)
 

NOTATKI

Notatki są modułem umożliwiającym „notowanie” przez użytkowników informacji dla nich istotnych, o których mają pamiętać.
 

Moduł pozwala:

 • Dodawać notatki z ważnymi informacjami
 • Określać datę ważności notatki
 • Definiować status notatki
 • Automatycznie powiązać notatki z kalendarzem
 • Wyszukiwać notatki przy pomocy filtrów wyszukiwania notatek
 • Przesyłać notatki do innych użytkowników
 
 
 

POP-UP

Moduł ten umożliwia dodawanie pop-upów oraz pop-underów które będą zawierać ważne dla użytkowników informacje i wyświetlane są w zależności od ustawionych parametrów:

 • Przy każdym uruchomieniu systemu
 • Przy pierwszym uruchomieniu strony głównej
 • Tylko raz


Moduł dodatkowo pozwala:

 • Tworzyć bannery w formie pop-up, pop-under
 • Definiować rozmiar bannera
 • Definiować pozycję na monitorze, w której ma się wyświetlić
 • Definiować częstotliwość wyświetlania (raz, za każdym razem, raz na sesję)
 • Określać okres publikacji bannera
 • Dodawać do treści bannera tekst i grafikę
 

PRACOWNICY

Moduł pełni rolę elektronicznej kartoteki pracownika. Zgromadzone są tu wszystkie dane dotyczące pracownika. Dostęp do danych teleadresowych jest uzależniony od poziomu uprawnień pracownika.
 

Moduł pozwala:

 • Przechowywać wszystkie informacje związane z pracownikiem w jednym miejscu
 • Prowadzić akta osobowe pracowników firmy w formie elektronicznej
 • W łatwy i szybki sposób wyszukać pracownika dzięki zestawowi filtrów
 • Tworzyć role odpowiadające za grupowanie uprawnień w celu ich późniejszego przydzielenia pracownikom
 • Zarządzać dostępem użytkownika do systemu (możliwość zablokowania konta)
 • Do karty pracownika dołączyć pliki dotyczące pracownika np. CV, list motywacyjny, oceny okresowe pracownika etc.
 
 
 

SEKRETARIAT/RECEPCJA

Moduł ten zawiera mechanizmy umożliwiające zarządzanie sekretariatem w firmie.
 

Moduł pozwala:

 • Zarządzać kalendarzem firmowym
 • Obsługiwać przydzielone kalendarze (przełożonych, innych)
 • Powiadamiać pracowników (notatka, wydarzenie)
 • Kontrolować i rezerwować zasoby (sale konferencyjne, rzutniki, laptopy, samochody, prasa, książki, materiały szkoleniowe, inne)
 • Szybko wyszukiwać pracowników przy użyciu wyszukiwarki (tel. wewnętrzne, pokoje itp.)
 • Obsługiwać bazy klientów, kontrahentów i innych
 • Wyświetlanie dokumentów obsługiwanych przez sekretariat oraz ostatnio dodanych/modyfikowanych/przeglądanych
 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

W module tym odzwierciedlona jest struktura organizacyjna oraz zarządzająca przedsiębiorstwa.
 

Moduł pozwala:

 • Wizualizować zależności strukturalne i funkcyjne
 • Tworzyć strukturę stanowisk i działów
 • Tworzyć zależności hierarchiczne pomiędzy poszczególnymi działami i stanowiskami
 • Dowolnie przenosić poszczególne części drzewa na zasadzie wytnij/wklej
 • Dowolnie rozbudowywać strukturę (brak ograniczenia stopni zagłębienia)
 • Przypisać jednego użytkownika do wielu działów/stanowisk
 
 
 

SONDY

Moduł służy do tworzenia sond na dowolny temat.
 

Moduł pozwala:

 • Budować dowolne sondy i ankiety, nieograniczone pytaniem oraz liczą odpowiedzi
 • Określać parametry publikacji takie jak data od-do
 • Badać preferencje użytkowników
 • Zbierać wiedzę o użytkownikach
 • Aktywnie uczestniczyć użytkownikom w „życiu” systemu
 • Archiwizować ankiety przeprowadzone w przeszłości

 

 

URLOPY/NIEOBECNOŚCI

Moduł Urlopy umożliwia zarządzanie urlopami pracowników. Dostosowany został on do aktualnie panującego w Polsce prawa.

Moduł pozwala:

 • Zarządzać urlopami i nieobecnościami pracowników
 • Złożyć elektroniczny wniosek urlopowy
 • Definiować dni wolne w danym roku
 • Zarządzać wymiarem urlopu pracownika
 • Automatycznie powiadamiać przełożonego (informacja pobierana z zależności w strukturze stanowisk) o dodaniu nowego wniosku urlopowego
 • Planować urlopy
 
 
 

URODZINY/IMIENINY

Moduł ten posiada funkcję integracyjną. Pozwala informować innych użytkowników systemu o obchodzeniu przez użytkownika urodzin lub imienin.
 

Moduł pozwala:

 • Administratorowi definiować globalnie czy w firmie obchodzone są urodziny czy imieniny
 • Informować o obchodzonych urodzinach / imieninach
 • Definiować daty obchodzenia imienin oraz urodzin przez pracownika
 • Rezygnacji pracownika z informowania zespołu o urodzinach / imieninach
 • Złożyć życzenia solenizantowi przy pomocy funkcji „złóż życzenia”, życzenia zostaną wysłane na jego adres e-mail
 

ZASOBY

Moduł ten umożliwia rezerwowanie zasobów współdzielonych w organizacji.
 

Moduł pozwala:

 • Rezerwować zasoby (sale konferencyjne, rzutniki, laptopy, samochody, prasa, książki, materiały szkoleniowe, inne)
 • Graficznie prezentować przebieg rezerwacji
 • Dodawać rezerwacje grupowe (kilku zasobów jednocześnie)
 • Dodawać rezerwacje cykliczne (powtarzanie codziennie, co tydzień, co miesiąc, co rok, w wybrane daty)
 • Tworzyć kartę zasobu, w której znajdują się pełne informacje o zasobie, z możliwością dodania załącznika, np. z instrukcją obsługi
 • Prezentować rozkład rezerwacji w widoku dziennym, tygodniowym i miesięcznym

Powrót

Drukuj