Ta strona obsługuje pliki cookies. Jeżeli nadal chcesz korzystać z serwisu, musisz wyrazić na to zgodę. Możesz również zmienić ustawienia dotyczące cookies. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą polityką cookies.

Akceptuje cookies

Intranet by webBOX
wersja mobilna strony

RSI specjalizuje się w rozwiązaniach intranetowych. Intranet by webBOX to elastyczny System Intranetowo-Ekstranetowy w gotowym do wdrożenia pakiecie standardowych modułów. Intranet zapewnia komunikację, zarządzanie dokumentami, zarządzanie urlopami, zasobami ludzkimi oraz innymi. Oferujemy w pełni funkcjonalną wersje demo intranetu. RSI wykonuje także dedykowane oprogramowanie na zamówienie, wdraża portale korporacyjne oraz extranety.
Case studiesCase studies
Bać-Pol S.A. - Intranet by webBOX wraz z modułami dedykowanymi

W 2011 roku zakończyliśmy wdrożenie naszej aplikacji Intranet by webBOX w Grupie Kapitałowej Bać Pol S.A. w Rzeszowie. Na potrzeby tego klienta został wdrożony system w wybranym zestawie standardowych modułów Pakietu Standard. Oprócz modułów standardowych, w ramach tego projektu było realizowanych szereg modułów dedykowanych. Prace nad kolejnymi modułami trwają do dzisiaj.


KLIENT:

Grupa Kapitałowa Bać Pol S.A. prowadzi swoją działalność gospodarczą w ramach Grupy Kapitałowej, w skład której wchodzą podmioty prowadzące działalność dystrybucyjną i detaliczną: 
 • Bać-Pol S.A.,
 • Marspol Grupa Sp. z o.o.,
 • Sezam-Śrem Sp. z o.o.,
 • Janików&Wim Sp. z o.o.,
 • SPAR Polska Sp. z o.o.,
 • Słoneczko Sp. z o.o.,
 • Bać-Pol Detal Sp. z o.o.
Grupa Kapitałowa Bać-Pol jest aktualnie jednym z największych dystrybutorów w grupie produktów FMCG w Polsce (FMCG - produkty pierwszej potrzeby, szybkozbywalne), posiadającym dominującą pozycję  w południowo - wschodniej części kraju oraz znaczącą pozycję w obszarach Polski centralnej i zachodniej.
 
 
 
 
OPIS PROJEKTU:

Wdrożona aplikacji dla Bać Pol S.A. zawiera zestaw modułów wchodzących w skład Pakietu Standard. Poniżej został zamieszczony opis wybranych modułów wdrożonych w ramach tego projektu.
 
 
 
 
     
MODUŁY I ICH FUNKCJE - Pakiet Standard:
 
 
 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

W module tym odzwierciedlona jest struktura organizacyjna oraz zarządzająca przedsiębiorstwa.

Moduł pozwala:

 • Wizualizować zależności strukturalne i funkcyjne 
 • Tworzyć strukturę stanowisk i działów 
 • Tworzyć zależności hierarchiczne pomiędzy poszczególnymi działami i stanowiskami
 • Dowolnie przenosić poszczególne części drzewa na zasadzie wytnij/wklej 
 • Dowolnie rozbudowywać strukturę (brak ograniczenia stopni zagłębienia)
 • Przypisać jednego użytkownika do wielu działów/stanowisk
 

PRACOWNICY

Moduł pełni rolę elektronicznej kartoteki pracownika. Zgromadzone są tu wszystkie dane dotyczące pracownika. Dostęp do danych teleadresowych jest uzależniony od poziomu uprawnień pracownika. 

Moduł pozwala:

 • Przechowywać wszystkie informacje związane z pracownikiem w jednym miejscu
 • Prowadzić akta osobowe pracowników firmy w formie elektronicznej
 • W łatwy i szybki sposób wyszukać pracownika dzięki zestawowi filtrów
 • Tworzyć role odpowiadające za grupowanie uprawnień w celu ich późniejszego przydzielenia pracownikom
 • Zarządzać dostępem użytkownika do systemu (możliwość zablokowania konta)
 • Do karty pracownika dołączyć pliki dotyczące pracownika np. CV, list motywacyjny, oceny okresowe pracownika etc.
 
 
 

BIULETYN

Biuletyn stanowi wewnętrzną gazetę pełniącą rolę informacyjną.
 

Moduł pozwala:

 • Szybko opublikować informacje wewnętrzne
 • Określić czas publikacji danego artykułu tj. datę publikacji i datę przeniesienia tekstu do archiwum
 • Formatować tekst (boldowanie, kursywa, podkreślenie, zmiana koloru czcionki itp.) bez konieczności znajomości języków programowania dzięki zastosowanemu Edytorowi HTML
 • Dodawać zdjęcia i rysunki do treści informacji
 • Dodawać tabele (możliwość wklejania z Excela)
 • Dodawać hiperłącza
 • Automatycznie archiwizować artykuły z podziałem na miesiące i lata
 • Dodawać komentarze do publikowanych artykułów
 • Dodawać załączniki (DOC, PDF, XLS, MPEG, JPEG itd.)
 

DOKUMENTY

Moduł pełniący rolę repozytorium dokumentów.

Wszystkie dokumenty w module uporządkowane są według drzewa kategorii, które można dowolnie rozbudowywać i modyfikować.
 

Moduł pozwala:

 • Efektywnie zarządzać dokumentami dzięki:
  • Zamieszczaniu w systemie plików z podziałem na kategorie
  • Dodawaniu załączników do dokumentów (DOC, PDF, XLS, MPEG, JPEG itd.)
  • Historii zmian wraz z danymi osób ich dokonujących
  • Możliwości określenia prawa dostępu do poszczególnych materiałów dla określonych grup użytkowników
  • Zebraniu wszystkich materiałów i dokumentów w jednej bazie
  • Wyszukiwanie dokumentów przy użyciu zdefiniowanych filtrów
 • Określać parametry publikacji:
  • Data publikacji od-do
  • Wersja robocza i zaakceptowana
 • Formatować tekst (boldowanie, kursywa, podkreślenie, zmiana koloru czcionki itp.) bez konieczności znajomości języków programowania dzięki zastosowanemu Edytorowi HTML
 • Wersjonować dokumenty – każda modyfikacja dokumentu tworzy nową wersję z możliwością przywrócenia starej
 
 
 

NOTATKI

Notatki są modułem umożliwiającym „notowanie” przez użytkowników informacji dla nich istotnych, o których mają pamiętać. 

Moduł pozwala:

 • Dodawać notatki z ważnymi informacjami
 • Określać datę ważności notatki
 • Definiować status notatki
 • Automatycznie powiązać notatki z kalendarzem
 • Wyszukiwać notatki przy pomocy filtrów wyszukiwania notatek
 • Przesyłać notatki do innych użytkowników
 

URLOPY/NIEOBECNOŚCI

Moduł Urlopy umożliwia zarządzanie urlopami pracowników. Dostosowany został on do aktualnie panującego w Polsce prawa. 

Moduł pozwala:

 • Zarządzać urlopami i nieobecnościami pracowników
 • Złożyć elektroniczny wniosek urlopowy
 • Definiować dni wolne w danym roku
 • Zarządzać wymiarem urlopu pracownika
 • Automatycznie powiadamiać przełożonego (informacja pobierana z zależności w strukturze stanowisk) o dodaniu nowego wniosku urlopowego
 • Planować urlopy
 
 
 

 

Powrót

Drukuj